Ever Clever

Vi är en modern ”full service” redovisningsbyrå, verksam i Rödbergen i Helsingfors.
Gedigen kompetens och en dedikerad personal garanterar personliga och flexibla tjänster för våra kunder.

Vi betjänar även på svenska och engelska, och handhar bl a bokföring och rapportering för utländska företags finska dotterbolag och filialer.

I samråd med Er söker vi ett, för Ert företag, lämpligt koncept för skötseln av bokföring och administrativa rutiner.

Vi använder det elektroniska ekonomiförvaltningsprogrammet Procountor, som möjliggör en flexibel arbetsfördelning mellan kunden och bokföraren. Kunden kan själv välja hur mycket han/hon vill göra själv, och ändå också alltid lita på att vi sköter bokföringen bakom fakturorna och betalningarna. Procountor har också ett svenskspråkigt gränsnitt.

Det är ytterst viktigt för oss att tillmötesgå våra kunders behov och önskemål.
Välkommen till en kunnig bokföringsbyrå!