Tjänster

Vi betjänar våra kunder inom alla områden av ekonomiförvaltning: 

 

 • bokföring
 • momsfrågor
 • bokslut, mellanbokslut
 • skattedeklarationer
 • andra skattefrågor, skatterådgivning
 • löneräkning
 • lönsamhetskalkyl
 • betalningsrörelse, fakturering
 • reskontrafunktioner, försäljnings- och inköpsreskontra
 • budgetering
 • bolagsbildning, ändringsanmälningar till handelsregistret
 • handledning för nyetablerade företagare
 • konsultering inom ekonomiförvaltning
 • ekonomiförvaltning i utländska bolags dotterbolag

Vi använder det molnbaserade programmet Procountor som täcker fakturering, hantering av inköps-, kostnads-, och reseräkningar, reskontra, löneräkning bokföring och rapportering. Programmet ger också tillgång till bank- och nätfakturaförbindelser, fakturors postningstjänst och elektroniska myndighetsanmälningar.