Prislista

PRISLISTA 2023


MOMS 0%

EKONOMITJÄNSTER Bokföring, löneräkning, betalningstjänst, rådgivning, Övriga kontorstjänster 65,00€ / h
ANMÄLNINGAR OCH RAPPORTERING Periodskattedeklaration-, löne-, handelsregister-anmälningar
Resultat- och balansrapporter, företagsinteckning
Mötesprotokoll
65.00€ / h
BOKSLUTSARBETEN Bokslutsarbete, balansbok, skattedeklaration
Revisorsassistans
65,00€ / h
ÖVRIGA TJÄNSTER Konsultering (skild överenskommelse) 100,00€ / h
POSTNING Postavgifter å kundens vägnar från 1,60 / brev

Resekostnader faktureras enligt skattemyndigheternas beslut.
Fakturering sker enligt förverkligade arbetstimmar och kostnader.


IKRAFTVARANDE MOMS LÄGGS TILL PRISERNA.

Betalningsvillkor 10 dagar netto.                 Förseningsränta 9,5%

Helsingfors – FO-nummer 0656441-3