Prislista

PRISLISTA 2024


MOMS 0%

EKONOMITJÄNSTER Bokföring, löneräkning, betalningstjänst, rådgivning, Övriga kontorstjänster 70,00€ / h
ANMÄLNINGAR OCH RAPPORTERING Periodskattedeklaration-, löne-, handelsregister-anmälningar
Resultat- och balansrapporter, företagsinteckning
Mötesprotokoll
70.00€ / h
BOKSLUTSARBETEN Bokslutsarbete, balansbok, skattedeklaration
Revisorsassistans
70,00€ / h
ÖVRIGA TJÄNSTER Konsultering (skild överenskommelse) 100,00€ / h
POSTNING Postavgifter å kundens vägnar från 2,30 / brev

Resekostnader faktureras enligt skattemyndigheternas beslut.
Fakturering sker enligt förverkligade arbetstimmar och kostnader.


IKRAFTVARANDE MOMS LÄGGS TILL PRISERNA.

Betalningsvillkor 12 dagar netto.                 Förseningsränta 12%

Helsingfors – FO-nummer 0656441-3